Μια μέρα στο Δημοτικό

Ημερήσιο πρόγραμμα Α’ και Β΄ Δημοτικού

8.00 - 8.15  Προσέλευση (θα υπάρχει και η δυνατότητα 7.30 - 8.00 για όσους το δηλώσουν)
8.15 - 10.00 Πρωινό μάθημα
9.50 - 10.00 Δεκατιανό μέσα στην τάξη

10.00 - 10.30 Ελεύθερο (ή και οργανωμένο) παιχνίδι στο προαύλιο
10.30 - 11.10 3η ώρα
11.10 - 11.45 4η ώρα          
11.45- 12.00 Παιχνίδι στο προαύλιο       
12.00 - 12.40 5η ώρα
12.40 – 13.15 6η ώρα
13.15 – 13.30 Παιχνίδι στο προαύλιο
13.30 - 14.00 7η ώρα
14.00      1ο σχόλασμα
14.00 - 14.30 Φαγητό (από το σπίτι)
14.30 - 15.00 Ελεύθερο παιχνίδι στο προαύλιο
15.00 -  16.00 Ήσυχη ώρα μελέτης και ήπια δημιουργική δραστηριότητα
16.00 - 16.15 Τακτοποίηση χώρων
16.15 - 16.30 Ιστορία
16.30     2ο σχόλασμα

;