Πρακτικά ζητήματα

Το βασικό πρόγραμμα του σχολείου ξεκινάει στις 8.15 και ολοκληρώνεται στις 14.00. Ακολουθεί η απογευματινή ζώνη μέχρι τις 16.30.

Το σχολείο δεν διαθέτει λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών, εξετάζουμε διάφορες λύσεις: από την συνεργασία με έναν εξωτερικό οδηγό, μέχρι την οργάνωση των γονέων για car pulling ανά περιοχές.

Τα παιδιά φέρνουν το δεκατιανό και το μεσημεριανό τους από το σπίτι.  

;