Ο Σχολικός Οργανισμός

Δύο είναι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του σχολείου μας:

1) Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας: πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν τα λεγόμενα «ελεύθερα σχολεία», τα οποία αποτελούν συνεταιριστικές πρωτοβουλίες ή συλλογικές ενώσεις που υπάγονται σε ένα ενδιάμεσο καθεστώς μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης και συχνά επιδοτούνται από το κράτος. Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει κάτι ανάλογο. Ως εκ τούτου το ΤΡΙΑΝΕΜΙ αποτελεί ένα ιδιωτικό σχολείο επειδή απαιτείται από το Νόμο και όχι επειδή επιδιώκει το κέρδος. Εντός αυτού του πλαισίου αναζητά να έχει τα έσοδα που θα του επιτρέπουν να λειτουργήσει ως ένας οικονομικά υγιής οργανισμός και να μεγαλώσει.

2) Ένα συλλογικό εγχείρημα: Το ΤΡΙΑΝΕΜΙ δε συνιστά μια μονοπρόσωπη δομή, αλλά δάσκαλοι, γονείς, ιδρυτές και σωματείο εργαζόμαστε από κοινού προσπαθώντας να κάνουμε πράξη τις αρχές του κοινωνικού τριπτύχου: την ισότητα, την ελευθερία και την αδελφοσύνη.
Ο σχολικός οργανισμός αποτελείται από τρία σώματα και κάθε σώμα έχει το διακριτό του ρόλο:

  • Το σωματείο αναλαμβάνει την εκπροσώπηση έναντι της Δημόσιας Διοίκησης και του Νόμου, τα οικονομικά ή πρακτικά θέματα και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική.
  • Οι γονείς μεριμνούν για τις υλικές και πρακτικές ανάγκες σχετικά με την καθημερινή λειτουργία και τη συντήρηση του σχολείου.
  • Οι παιδαγωγοί, με διασφαλισμένη την αυτονομία τους, καθορίζουν και υλοπΟιούν το παιδαγωγικό και πνευματικό τους έργο.


Το Συμβούλιο του Σχολείου

Τα τρία σώματα συνεργάζονται για τη χρηστή λειτουργία του σχολείου. Εκπρόσωποι γονέων, δασκάλων, ιδρυτών και του σωματείου συγκροτούν ένα κοινό σώμα, το Συμβούλιο του Σχολείου, που συντονίζει την καθημερινότητα του σχολείου και υπηρετεί το παιδαγωγικό και κοινωνικό του στίγμα.

;