Γονείς

Το ΤΡΙΑΝΕΜΙ εκπέμπει ένα όσο το δυνατόν καθαρότερο σήμα για να φτάσει σε όσο το δυνατόν πιο συνειδητοποιημένους γονείς. Θέλει από τους γονείς να καταλάβουν τις αρχές και το κεντρικό όραμα του σχολείου. Τους ζητάει να εμπιστευτούν ένα σχολείο που ακόμη βρίσκεται ακόμα στα πρώτα του βήματα και να συμμετάσχουν με σεβασμό και ευλάβεια. Η πρώτη υποχρέωση του γονέα είναι να συμμετέχει τόσο στο σώμα των γονέων του σχολείου, όσο και στις συναντήσεις με τους παιδαγωγούς, καθώς η σχέση των παιδαγωγών με τους γονείς είναι ύψιστης σημασίας για την εφαρμογή της παιδαγωγικής.

Οι γονείς μεριμνούν επίσης για τις υλικές και πρακτικές ανάγκες σχετικά με την καθημερινή λειτουργία και τη συντήρηση του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση ζητάμε από τους γονείς να κινητοποιήσουν τις δυνάμεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης, σε όποιον τομέα τους ταιριάζει, για μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα του σχολείου. Στην καρδιά μιας καταναλωτικής εποχής ζητάμε από τους γονείς να επιβεβαιώνουν κάθε μέρα ότι δεν είναι «πελάτες», αλλά συνεργάτες του σχολείου και «συνοραματιστές» του παιδαγωγικού του προορισμού.

;