Παιδαγωγοί

Πρωταρχική μας μέριμνα συνιστά η συγκρότηση του σώματος των πρώτων δασκάλων του σχολείου, οραματιζόμενοι το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό ως έναν ενιαίο οργανισμό.


Εργαζόμαστε γα να δώσουμε στους παιδαγωγούς τη δύναμή τους, αφού η καρδιά της παιδαγωγικής ανθίζει στην καρδιά του δασκάλου. Επιστρατεύσαμε ως αρωγούς μας έμπειρους ανθρώπους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που τους φανταζόμαστε δίπλα μας για αρκετά χρόνια ακόμη, να μας επιμορφώνουν και να μας βοηθούν, να μας επαναφέρουν στο κέντρο μας και να μας εμψυχώνουν. -

Ο κύκλος των δασκάλων έχει ως βασικό έργο την διαμόρφωση του «παιδαγωγικού στίγματος», αλλά και την οργάνωση της μορφής, της μεθοδολογίας  και του περιεχομένου (της λεγόμενης «ύλης» και του «προγράμματος») για το συγκεκριμένο σχολείο. Ταυτόχρονα, αποτελεί με συνείδηση το σπόρο «του μελλοντικού συλλόγου διδασκόντων» του σχολείου, ενός συλλόγου που με προθυμία και ενθουσιασμό θα συνεδριάζει κάθε εβδομάδα (συναντήσεις της Πέμπτης) για το καλό του σχολείου και των μαθητών του, από κοινού με όλους όσοι δουλεύουν στο σχολείο. 

;