Παιδαγωγοί

Πρωταρχική μας μέριμνα συνιστά η συγκρότηση του σώματος των πρώτων δασκάλων του σχολείου, οραματιζόμενοι το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό ως έναν ενιαίο οργανισμό.

Από το  καλοκαίρι του 2016 ξεκινήσαμε να διαμορφώνουμε τον Κύκλο των Παιδαγωγών και οργανώνουμε εντατικό Παιδαγωγικό Σεμινάριο για την επιμόρφωσή τους. Το Σώμα των Παιδαγωγών  συμμετέχουν σήμερα πέντε (5) βασικοί δάσκαλοι (main teachers με πτυχίο από ελληνικό πανεπιστήμιο), τέσσερις (4) δάσκαλοι ειδικότητας (εικαστικά, γυμναστική, μουσική, γερμανικά), δύο (2) νηπιαγωγοί και δύο (2) βοηθοί νηπιαγωγού , έμπειροι από τη συμμετοχή τους στους ήδη υπάρχοντες παιδόκηπους. Μεταξύ των ιδρυτών, εκπαιδευτών και εν γένει υποστηρικτών της πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται επίσης τέσσερεις (4) έμπειροι δάσκαλοι Δημοτικού που εργάζονται σε σχολεία Waldorf στη Γερμανία.
Εργαζόμαστε γα να δώσουμε στους παιδαγωγούς τη δύναμή τους, αφού η καρδιά της παιδαγωγικής ανθίζει στην καρδιά του δασκάλου. Επιστρατεύσαμε ως αρωγούς μας έμπειρους ανθρώπους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που τους φανταζόμαστε δίπλα μας για αρκετά χρόνια ακόμη, να μας επιμορφώνουν και να μας βοηθούν, να μας επαναφέρουν στο κέντρο μας και να μας εμψυχώνουν. -

Ο κύκλος των δασκάλων έχει ως βασικό έργο την διαμόρφωση του «παιδαγωγικού στίγματος», αλλά και την οργάνωση της μορφής, της μεθοδολογίας  και του περιεχομένου (της λεγόμενης «ύλης» και του «προγράμματος») για το συγκεκριμένο σχολείο. Ταυτόχρονα, αποτελεί με συνείδηση το σπόρο «του μελλοντικού συλλόγου διδασκόντων» του σχολείου, ενός συλλόγου που με προθυμία και ενθουσιασμό θα συνεδριάζει κάθε εβδομάδα (συναντήσεις της Πέμπτης) για το καλό του σχολείου και των μαθητών του, από κοινού με όλους όσοι δουλεύουν στο σχολείο. 

;