Σωματείο

Σωματείο

Ιδρυτής του σχολείου είναι το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΤΡΙΑΝΕΜΙ. Πρωταρχικός του σκοπός είναι η διαμόρφωση ενός προστατευμένου χώρου για τη δημιουργία και ανάπτυξη του σχολείου.

Οι σκοποί του Σωματείου, όπως καταγράφονται στο καταστατικό του είναι:

1. Η μέριμνα για την ολόπλευρη και αρμονική πνευματική, ηθική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ελεύθερες και ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.
2. Η προαγωγή της παιδαγωγικής τέχνης κι επιστήμης με σκοπό την αρμονική ανάπτυξη της σκέψης, του συναισθήματος και της θέλησης του παιδιού, έτσι ώστε να αποκτά μια ολοκληρωμένη και υγιή συγκρότηση.
3. Η προαγωγή των εκπαιδευτικών θεσμών και κάθε φύσεως εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων και η παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το Σωματείο έχει ιδρυθεί από 20 μέλη και προβλέπεται να διευρυνθεί όταν ξεκινήσει να λειτουργεί το σχολείο με αρωγά και στη συνέχεια τακτικά μέλη, όπως και με επίτιμα μέλη που θα προέρχονται από τους γονείς, τους δάσκαλους και τους φίλους του σχολείου. Οι γονείς κι οι δάσκαλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να γίνουν μέλη του σωματείου, παρά μόνο εφόσον νιώθουν ότι θέλουν να βοηθήσουν το σχολείο να αναπτυχθεί, μόνο αν δουν δηλαδή ότι αυτό το εγχείρημα τους «μιλάει» και σε προσωπικό επίπεδο.

;