Το κτίριο

Το κτίριο

Το κτίριο στο οποίο θα στεγαστεί το ΤΡΙΑΝΕΜΙ βρίσκεται στο Μαρούσι, κοντά στο σταθμό του ΗΣΑΠ. Έχει συνολική επιφάνεια 850m2 σε μία αυλή δύο στρεμμάτων. Σχεδιάζουμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό το διαθέσιμο χώρο προκειμένου να στεγάσουμε:
ένα 6αθέσιο Δημοτικό σχολείο 144 μαθητών και
ένα Νηπιαγωγείο 38 παιδιών
Εκτός από τις βασικές απαιτούμενες υποδομές, στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνεται χώρος για τραπεζαρία και καλλιτεχνικό εργαστήριο. .

;